บริการโทรศัพท์
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 505-1000
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ในเขตโทรศัพท์นครหลวง 13
แจ้งเหตุขัดข้องในการใช้โทรศัพท์ (กด 17 แล้วตามด้วยหมายเลข 3 ตัวแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ขัดข้อง) 17-xxx
บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ระบบอัตโนมัติ 001
บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านพนักงานสลับสาย 100
บริการโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ (รวมมาเลเซียและลาว) 101
ศูนย์ระฆังทอง รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์ 189
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ในเขตโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค 183

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน | สถานีตำรวจ / ดับเพลิง | โรงพยาบาล | บริการโทรศัพท์ | การไฟฟ้า | การประปา
การสื่อสารแห่งประเทศไทย | บริการสังคม | ธนาคาร | สถานีรถไฟ | สถานีขนส่ง | สายการบิน