หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
ศูนย์ควบคุมจราจร 197
ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199
ตำรวจทางหลวง 1193
กองปราบปราม 195
สอบถามเด็กหาย 282-1815
ศูนย์วิทยุกรุงธน 455-0088
ศูนย์วิทยุรามา 246-0999
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ 255-1133-6
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร 1555

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน | สถานีตำรวจ / ดับเพลิง | โรงพยาบาล | บริการโทรศัพท์ | การไฟฟ้า | การประปา
การสื่อสารแห่งประเทศไทย | บริการสังคม | ธนาคาร | สถานีรถไฟ | สถานีขนส่ง | สายการบิน